ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภรัตน์ แสไธสง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ :123 หมู่ 12 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Telephone :
Email :chaluai_2011@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :