ชื่อ - นามสกุล :นายชูศิลป์ ทองบ่อ
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :123 หมู่ 12 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Telephone :
Email :chaluai2011@gmail.com