ชื่อ - นามสกุล :นางศุภิดา วังภูษิต
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
ที่อยู่ :123 หมู่ 12 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Telephone :
Email :chaluai2011@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :