ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพ กันยายน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :123 หมู่ 12 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :