[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านจะหลวย ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
HSK | TOEFL | TOEIC  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
การศึกษาทางไกลฯ


  

   เว็บบอร์ด >> ห้องนั่งเล่น >>
รวมแบบบันทึก แบบฟอร์มทุกอย่าง สำหรับคุณครู จัดหนักไปเลย   VIEW : 5188    
โดย admin
  Administrator
 

UID : No.1
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว : 0
เพศ : ชาย
ระดับ : 1
Exp : 20%
ออฟไลน์ :
เข้าระบบ : 14/06/10 - 20:41
IP : 106.0.211.xxx

ดูข้อมูลสมาชิก 

 
เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:43:42    ปักหมุดและแบ่งปัน

รวมแบบบันทึก แบบฟอร์มทุกอย่าง สำหรับคุณครู จัดหนักไปเลย

แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู

การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 SARครู
 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง(Scoring Rubrics)
ทะเบียนการใช้สื่อ
แบบฟอร์มตัวอย่าง storyboard
 บัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรฯ(2551)
แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(7100)  แบบ 7105
ขอมีบัตรประจำตัวฯ  คำแนะนำประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน(แก้ 0 )    แบบคำขอแก้ ร, 0
ทะเบียนการเป็นวิทยากร
รายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเวลาราชการ
ทะเบียนครุภัณฑ์
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา( 1 ) แบบขออนุญาตผู้ปกครอง( 2 )
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน   
บค.9(การรายงานการรับนักเรียน)     ตัวอย่างบล๊อค ป.พ.1
ทะเบียนนักเรียนเก่ง – อ่อน  บค.13(แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน)
บค.19-20(ส่งนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน-คำร้อง)
ทะเบียนการผลิตสื่อและอุปกรณ์   แบบฟอร์ม  บค.ต่างๆ   แบบ บค.21 (ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน)
บัญชีวัสดุ แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน     ใบสำคัญเบิกเงิน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู   บันทึกหลังสอน    บันทึกการสอนซ่อมเสริม
 บันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงาน บันทีกการสอนแทน  บันทึกการสั่งงาน
 บันทึกการเสียสละเวลาให้กับราชการ
แบบคำร้องขอย้าย   แบบคำร้องขอย้าย(2)       แบบบันทึกคุณงามความดี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบแสดงความคิดเห็นนักเรียนต่อครู
เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร    ใบเบิกวัสดุ       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบลา.pdf    ใบลา.doc   ทะเบียนครู(student2544)
ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ     แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(obec_smis)
แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1     หนังสือรับรอง  แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน(SMIS)
หนังสือรับรองความประพฤติ      แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน(ยึดของ)     ใบลานักเรียน
หนังสือรับรองบุคคล  ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา
แบบประเมินผลโครงการ     การประเมินผลโครงการ     แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ-กิจกรรม  
แบบประเมินโครงการ

 

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ
 
  แบบรายงานประวัติและผลงาน เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “เชิดชูครูสอนดี” [Download] 
  กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล [Download]
  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 /2556 [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน [Download]
  แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน [Download]
  แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
  Exam Title Format [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มหัวข้อสอบ [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มสมุดเก็บคะแนน ปพ.5 [คำอธิบาย  ปพ.5]  [ตารางคะแนนและแบบบันทึกความดี]  [ปก]
  แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้  [Download]
  แบบตรวจแผนการเรียนรูู้้  [Download]
  สร. 3 (ภาษาไทย)  [Download]
  สร. 3 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 5 (ภาษาไทย)  [Download]
  สร. 5 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 2 (ภาษาไทย), สร. 2 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 2 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  แบบสำรวจวิชาสอบ  [Download]
  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %  [Download]
  บันทึกการนิเทศการสอน  [Download]
  วิธีการปฏิบัติงานวัดผล  [Download]
  วิธีการเขียนเอกสารส่งผลการสอบแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ ส่งงานวัดผล  [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  [Download]
  สถิติผลการสอบรายวิชา  [Download]
  แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา   [Download]
  แบบบันทึกการแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  [Download]
  พ00/03 [Download]
  พ00/04  [Download]
  แบบฟอร์มเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา  [Download]
  ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ (งานพัฒนาบุคลากร) [รายละเอียด]


ที่มา http://www.satreephuket.ac.th/

 

 

ออกแบบ...แบบฟอร์มเพื่อใช้งานในกลุ่มงานวิชาการ

ปัญหา
  • ต้องการแบบฟอร์ม หรือแบบบันทึกที่ใช้ในงานของกลุ่มงานวิชาการ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทำทุกภาคเรียนหรือทุกปีการศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ออกแบบฟอร์ม หรือแบบบันทึกให้เหมาะกับกับงาน เน้นประโยชน์ใช้สอย ไม่เน้นสวยงาม และเสียเวลาในการทำ
ว่าด้วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยนักเรียนใหม่และนักเรียนย้าย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล  ว่าด้วยการสอบ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องและเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2
  • คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  • คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน
  • คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษาใหม่
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียน

อยู่ระหว่างการวางแผนและออกแบบ 
แบบฟอร์ม ครูประจำวิชาขอเปลี่ยนเกรด
+ ครูที่ปรึกษากรอกเกรดในใบสรุปผิด
+Form การสั่งซื่อหนังสือเรียน (ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ ระดับชั้น ราคา จำนวน)

ที่มา http://gtb-room.blogspot.com/

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
 งานจัดการเรียนการสอน
วช-ร 01 โครงสร้างรายวิชา Word PDF
วช-ร 02 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามคร Word PDF
วช-ร 03 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา Word PDF
วช-ร 06 มอบหมายหน้าที่สอน Word PDF
วช-ร 07 แบบขอนำนักเรียนไปทำกิจกรรม Word PDF
วช-ร 08 ใบแจ้งการขาดเรียน Word PDF
วช-ร 09 แบบขออนุญาตหยุดเรียน Word PDF
วช-ร 010 แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล Word PDF
วช-ร 011 แบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Word PDF

 

 งานทะเบียนนักเรียน
วช-ท 01 คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Word PDF
วช-ท 02 คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) Word PDF
วช-ท 03 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word PDF
วช-ท 04 คำร้องขอย้ายออกระหว่างภาคเรียน Word PDF
วช-ท 05 แบบฟอร์มลงทะเบียน Word PDF
วช-ท 06 ขอใบรับรองผลการเรียน Word PDF
วช-ท 07 ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล Word PDF
วช-ท 08 คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1 หรือ ปพ.1) Word PDF
วช-ท 09 ขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Word PDF
วช-ท 10 ขอลาออก Word PDF

  งานวัดผลประเมินผล
วช-ว 01 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง60%และ80% Word PDF
วช-ว 02 ขอมีสิทธิ์สอบ Word PDF
วช-ว 03 ขอเลื่อนสอบ Word PDF
วช-ว 04.1 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Word PDF
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค Word PDF
วช-ว 05 แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน Excel PDF
วช-ว 06 รายงานผลการเรียนของครูเป็นรายบุคคล Excel PDF
วช-ว 07 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกตามครูประจำวิชา Excel PDF
วช-ว 08 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นรายวิชา Excel PDF
วช-ว 09 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นระดับชั้น Excel PDF
วช-ว 10 รายงานผลการจัดทำสมุด ปพ.5 Word  PDF
วช-ว 11 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่การสอบ Excel PDF 
วช-ว 12 แบบรับข้อสอบนักเรียนที่ขาดสอบ Excel PDF
วช-ว 13 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ขาดสอบ Excel PDF 
วช-ว 14.1 รายงานทุจริตการสอบ Word PDF
วช-ว 14.2 รายงานสอบสวนทุจริตการสอบ Word PDF
วช-ว 15.1 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่เสียเงิน Word PDF
วช-ว 15.2 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word PDF
วช-ว 15.3 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word PDF 
วช-ว 16 รายงานผลการตรวจสอบข้อสอบ Word PDF
วช-ว 16.1 รายงานผลการแก้ไขข้อ Word PDF
วช-ว 17 รายงานผลการสอบแก้ตัว Word PDF